BATZORDE ZIENTIFIKOA

Sagrario Aleman

Sagrario Aleman

Euskaltzaindia

Lorea Bilbao

Lorea Bilbao

Hizkuntza-Aniztasunaren Sustapenerako Sarea (Network to Promote Linguistic Diversity - NPLD)

Paul Bilbao

Paul Bilbao

Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseilua

Jasone Cenoz

Jasone Cenoz

Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU-UPV)

Itziar Idiazabal

Itziar Idiazabal

Euskal Herriko Unibertsitateko Munduko Hizkuntza Ondarearen UNESCO Katedra

Belen Uranga

Belen Uranga

Soziolinguistika Klusterra