LANTALDE TEKNIKOA

Ane Ortega

Koordinatzailea

Hezkuntza eta Literaturaren Didaktika Saila, Begoñako Andra Mari Irakasleen Unibertsitate Eskola

Euskal Herriko Unibertsitateko Munduko Hizkuntza Ondarearen UNESCO Katedraren Batzorde Tekniko Iraunkorra eta Aholku batzordea

COST Action IS1306 "New Speakers in a Multilingual Europe - Opportunities and Challenges"

Aran Acha

UNESCO Etxearen zuzendaria

Jessica Domínguez

Garapenerako Kultura Programa, UNESCO Etxea

Manel Pérez-Caurel

Euskal Herriko Unibertsitateko Munduko Hizkuntza Ondarearen UNESCO Katedraren Batzorde Tekniko Iraunkorra eta Aholku batzordea

Euskal Unibertsitaeko Munduko Hizkuntza Ondarearen UNESCO Katedraren batzorde tekniko iraunkorraren babesarekin